کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار - مکان: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر- آخرین مهلت ثبت نام: 97/4/23   زمان برگزاری: 26 تیر ماه 97  - از ساعت 9 الی 16 حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در نمایشگاه ایران هلث سالن 5 غرفه شماره 50 اطلاعیه مهم برنامه تلویزیونی فناوران دانش مستند 25 دقیقه ای از مرکز رشد فناوری پلیمر می سازد.
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار - مکان: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر- آخرین مهلت ثبت نام: 97/4/23 زمان برگزاری: 26 تیر ماه 97 - از ساعت 9 الی 16
حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در نمایشگاه ایران هلث سالن 5 غرفه شماره 50
اطلاعیه مهم
برنامه تلویزیونی فناوران دانش مستند 25 دقیقه ای از مرکز رشد فناوری پلیمر می سازد.

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .