اطلاعیه مهم برنامه تلویزیونی فناوران دانش مستند 25 دقیقه ای از مرکز رشد فناوری پلیمر می سازد. کارگاه آشنایی با امور مالیاتی چهارشنبه 27 دی ماه 96 مركز رشد فناوری پلیمر، رتبه سوم را كسب كرد.
اطلاعیه مهم
برنامه تلویزیونی فناوران دانش مستند 25 دقیقه ای از مرکز رشد فناوری پلیمر می سازد.
کارگاه آشنایی با امور مالیاتی چهارشنبه 27 دی ماه 96
مركز رشد فناوری پلیمر، رتبه سوم را كسب كرد.

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .